Przeskocz do treści

Strona główna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY I SPORTU "DELFIN"

Misja

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ, TAKŻE W ZAKRESIE SZEROKO POJĘTEJ PROFILAKTYKI W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE POTRZEBUJĄCYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIAMI W TYM ALKOHOLIZMEM I NARKOMANIĄ ORAZ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
2. ORGANIZOWANIE WSZELKICH FORM EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,
3. PROWADZENIE SZEROKO ROZUMIANEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I TERAPEUTYCZNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ,
4. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,
5. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA,
6. INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ INTELEKTUALNY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY, SOCJALNY ORAZ ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE,
7. POZNAWANIE PRZYRODY I ZAGADNIEŃ EKOLOGICZNYCH, PROPAGOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI OSOBOWOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY W DUCHU SZACUNKU DO INNYCH ISTNIEŃ,
8. PROPAGOWANIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU MASOWEGO,
9. PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
10. PROWADZENIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH Z ZAKRESU EDUKACJI I TERAPII.