Przeskocz do treści

Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu

11.05.2020
Witamy serdecznie
Otrzymaliśmy komunikat, iż w związku z  zwalczaniem virusa Covid 19  uczestnictwo w pracowniach gastronomicznej oraz biurowej w ramach projektu " Centrum integracji Społecznej w Olkuszu" jest zawieszone do dnia 24.05.2020. O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco. 
Przypominamy iż cały czas pozostajemy do Waszej dyspozycji poprzez kontakt e-mail lub telefonicznie.
W oczekiwaniu na dobre wiadomości związane z powrotem do uczestnictwa w warsztatach prosimy Was o szczególną dbałość o siebie oraz osoby w otoczeniu i przestrzeganie zasad związanych z chronieniem się przed virusem.
 
17.04.2020
Szanowni Państwo, 
W dalszym ciągu zgodnie z rozporządzeniem pozostajemy w " zawieszeniu". Jesteśmy do Waszej dyspozycji  cały czas telefonicznie, e-mailowo.  Mamy informację, iż wszyscy nasi Uczestnicy/Uczestniczki zachowują szczególną ostrożność i dbałość o zdrowie jak też o otoczenie  w tym szczególnym czasie .
 
16.03.2020
 
W związku z zaistniałą sytuacją tj pandemią  oraz związanym z tym działaniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż zawieszamy uczestnictwo w warsztatach w ramach projektu " Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu" do odwołania. Jednocześnie zapewniamy naszych Uczestników/Uczestniczki, iż jesteśmy do Waszej dyspozycji e-mailowo, telefonicznie, poprzez komunikatory. Z zapewnieniem wszelkich środków ostrożności jesteśmy na swoich stanowiskach pracy."

18 grudnia 2019

Rok powoli dobiega końca lecz my nie zwalniamy tempa. Uczestniczki/ Uczestnicy projektu biorą udział w w warsztatach, wzbogacają swoją dotychczasową wiedze o nowe zakresy czynności lub – w wielu przypadkach uczą się wykonywania prac w danym kierunku od podstaw.

Trwa również nabór do osób, miejsc coraz mniej , nasi specjaliści dokonują wszelkich starań by rekrutowane osoby otrzymały należyte wsparcie, pomoc w powrocie na rynek pracy .

 

 

12 września 2019

W ramach projektu odbywają się warsztaty w pracowniach biurowej i gastronomicznej. Cały czas trwa nabór formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Osoby spełniające wymagania uczestnictwa w projekcie przechodzą spotkania z doradcą zawodowym oraz z psychologiem w celu określenia najlepszej dla nich ścieżki wsparcia , rodzaju pracowni w jakiej będą brać udział. Uczestnicy/Uczestniczki spotykają się z couch `em .

 

 

17 lipca 2019

Trwają wakacje ale w naszym projekcie nie zwolniliśmy tempa realizacji poszczególnych zadań. Uczestnicy / Uczestniczki projektu uczestniczą w zajęciach, pierwsze osoby  które zakończyły udział w projekcie silniej i pewniej czują się poszukując pracy na otwartym rynku pracy. Cześć z nich znalazła zatrudnienie lub z sukcesem otworzyła własną działalność .

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.

 

18 kwiecień 2019

W ramach projektu trwają zajęcia w pracowniach gastronomicznej i biurowej. Uczestnicy/ Uczestniczki  korzystają też  z poradnictwa couch`a. Trwa również rekrutacja osób do projektu.

 

28 luty 2019

Zachęcamy do udziału w naszym projekcie, poprzez uczestnictwo w warsztatach w pracowniach biurowej i gastronomicznej można nauczyć się owego zawodu, wdrożyć lub przypomnieć sobie obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy. Bardzo ważne jest też, wybór pracowni dokonywany jest pod okiem  specjalistów tj psychologa oraz doradcy zawodowego którzy określają najlepsze dla każdej osoby IPD – Indywidualny Plan Działania. Podczas uczestnictwa w projekcie osoby korzystają również z sesji z couch`em, z zajęć grupowych.  Serdecznie zapraszamy – szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w biurze projektu lub do nas dzwoniąc, pisząc e-mail.

 

 

 

31 grudnia 2018

Dziś dzień podsumowujący pierwszy rok realizacji naszego projektu. Obie pracownie działają prężnie, Uczestnicy/Uczestniczki zdobywają nowe umiejętności nie tylko w pracowniach w których uczestniczą w warsztatach biurowych i gastronomicznych ale też umiejętności interpersonalne, społeczne. W grudniu odbyły się również kolejne zajęcia grupowe  pt: Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.

Ten rok był dla nas wszystkich udany, wraz z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu cała załoga realizująca projekt życzy sukcesów , zdrowia i radości w  Nowym 2019 Roku 😊

 

 

 

30 listopada 2018

W ostatnim czasie w ramach projektu odbywało się poradnictwo z psychologiem oraz z doradcą zawodowym, sesje z Coach`em. Odbyły się również grupowe zajęcia pt: Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne.

 

28 września 2018

We wrześniu po uprzedniej diagnozie IPD przeprowadzonej przez doradcę zawodowego i psychologa udział w warsztatach gastronomicznych rozpoczęły dwie kolejne osoby. Panie są pełne nadziei na polepszenie warunków swojego życia i możliwość powrotu na otwarty rynek pracy , w czym cała ekipa realizująca projekt będzie pomagać przez cały czas udziału w projekcie jak też po jego zakończeniu .

 

 

 

30 sierpnia 2018

W tym miesiącu kolejne osoby rozpoczęły uczestnictwo w warsztatach w pracowni gastronomicznej, pozostali Uczestnicy/ Uczestniczki kontynuują udział w warsztatach. W sierpniu odbyły się również sesje z psychologiem oraz doradcą zawodowym w celu jak najtrafniejszego określenia IPD osób przystępujących do projektu. Każda z osób biorących udział w projekcie może również liczyć na wsparcie ze strony couch`a który wspiera, motywuje i pomogą wdrożyć się w nowy schemat życia dla osób biorących udział w projekcie.

 

 

 

25 lipca 2018

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się warsztaty w dwóch pracowniach: Gastronomicznej i biurowej. Uczestnicy/Uczestniczki projektu pod czujnym okiem instruktorów zawodu rozpoczęli naukę  oraz wdrażanie się do pracy  biurowej jak też jako kelnerzy, kucharze i bariści. Trzymamy kciuki za powodzenie 😊

 

15 czerwiec 2018

W ramach realizacji zadań w projekcie trwają spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem. Organizowane są spotkania rekrutacyjno- informacyjne. Wszystkie ze specjalnym naciskiem na poszanowanie równości  szans i płci jak też ze szczególną uwagą  na umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach osobom z niepełnosprawnościami.

23 marca 2018

Prace remontowe trwają pełną parą, pracownia gastronomiczna „rośnie w oczach”.:)

20 luty 2018

Prowadzimy już rekrutację do projektu. Nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu jak też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olkuszu oraz pozostałymi Ośrodkami Pomocy w powiecie olkuskim. Wszystkie niezbędne dokumenty  znajdują się  w załączniku do pobrania

Poczyniliśmy również pierwsze kroki z zakresu projektowania i aranżacji wnętrz naszych dwóch pracowni jakie będą uruchamiane w ramach projektu.

 

10 Styczeń 2018

 

Rozpoczynamy działania  w ramach projektu „ Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”. To  czas na przygotowanie dokumentów i odpowiedniej promocji oferowanych form wsparcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracownia biurowa daje z siebie wszystko , Uczestniczki pełne zapału wykonują ćwiczenia podczas warsztatów  prac biurowych .

Efekt nauki robienia tortu bezowego prze naszych Uczestników/ Uczestniczki pracowni gastronomicznej ,walory smakowe nie odstają od tych wizualnych,…palce lizać.

Odpowiednia dekoracja, wspólne siły i praca uczestników i uczestniczek pracowni i efekt- jak na załączonym obrazku, to jest dopiero dynia…. 😊

Jeszcze sprawdźmy czy wszystko działa, 😊

Przygotowania pracowni gastronomicznej do działania w ramach projektu nabrały rozpędu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------