Przeskocz do treści

Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2021

Nasi uczestnicy/uczestniczki mogą się pochwalić pierwszymi prototypy płaszczy i żakietów

 

 

 

 

 

 

10.02.2021

Nasze uczestniczki/uczestnicy prezentują kolejne dzieła własnego wykonania.

 

Oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych cudownych maskotkach 🙂

20.01.2021

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Podczas zajęć w warsztatach nabędą Państwo umiejętność projektowania oraz szycia własnych projektów. Nasi uczestnicy/uczestniczki projektują a następne szyją zaprojektowane przez siebie części garderoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2020

19.11.2020

W ramach udziału w warsztatach w Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie nasi uczestnicy/uczestniczki zdobywali nowe kwalifikacje poprzez udział w kursie komputerowy z zewnętrznym egzaminem

 

Pozostałe osoby mogą pochwalić się nowymi częściami garderoby, które same wykroiły i uszyły.

Jedna z naszych uczestniczek projektuje i własnoręcznie szyje kolejne prześliczne maskotki

 

12.10.2020

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Podczas zajęć w warsztatach nabędą  Państwo umiejętność projektowania oraz szycia własnych projektów. Nasi uczestnicy/uczestniczki projektują a następne szyją zaprojektowane przez siebie części garderoby.

Wśród naszych uczestników/uczestniczek rozkwita także niezwykle utalentowana osoba która szyje takie o to cuda 🙂

09.09.2020

Kolejne dni zajęć mijają uczestniczki/uczestnicy dokonują ostatnich przymiarek, ostatnich poprawek instruktor dokonuje ostatecznych porad i możemy się pochwalić kolejnymi dziełami 😊

14.08.2020

Dziś kolejny dzień zajęć. Możemy się już pochwalić dziełami uczestniczek/uczestników projektu, którzy wkładają całe serce w swoje prace 😊

15.07.2020

W lipcu kolejne osoby zaczynają udział w warsztatach, pracowniach CIS, inni Uczestniczki/uczestnicy projektu kontynuują naukę w warsztatach. A oto przykładowe zdjęcia z zajęć 😊

16.06.2020

Po powrocie do zajęć zaczynamy dalsze etapy nauki w warsztatach, pracowniach CIS. W ramach projektu odbywają się warsztaty w pracowniach. Cały czas trwa nabór formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Osoby spełniające wymagania uczestnictwa w projekcie przechodzą spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym w celu określenia najlepszej dla nich ścieżki wsparcia , rodzaju pracowni w jakiej będą brać udział. Uczestnicy/Uczestniczki spotykają się z couch `em, oraz psychologiem.

02.03.2020

Po spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym pierwsi uczestnicy/uczestniczki zaczynają zajęcia w pracowniach, warsztatach.

03.02.2020 r.

Pierwsi uczestnicy/uczestniczki rozpoczynają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz psychologiem.

21.01.2020 r.

Pracownia obsługi profesjonalnego sklepu internetowego też już gotowa 😊

17.12.2019r.

Dokonujemy pierwszych zakupów sprzętów, nasze warsztaty, pracownie nabierają już kolorów 😊

 

20.11.2019 r.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników/uczestniczek, nawiązywana jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie, podpisywane są  porozumienia o współpracę z Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

15.10.2019r.

Zapraszamy gorąco do udziału w naszym projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie”, u nas nauczysz się projektowania i konstrukcji technik krawieckich, krawiectwa oraz obsługi profesjonalnego sklepu internetowego.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu będzińskiego, w tym 15 ON.W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 100osób ( 85K i 15M) w tym 15 ON ze znacznym, umiarkowanym, lekkim lub sprzężonym stopniem niepełnosprawności. Będą to osobą nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne w tym również długotrwale bezrobotne. Będą to osoby długotrwale zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o bardzo niskim wykształceniu. Osoby rekrutowane będą przy wsparciu OPS-ów, MOPS – ów, PUP na terenie pow. będzińskiego. Osoby o niskim wykształceniu, statusie ekonomiczny, dostępność do środków komunikacji, etc. Do przyczyn wykluczenia społecznego zaliczyć należy również
funkcjonujące w społeczności negatywne stereotypy i uprzedzenia, których skutkiem jest bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja jakiejś grupy społecznej (z uwagi na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie rasowe, wyznanie czy niepełnosprawność). Sytuacja na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest bardzo trudna.